Excelkonsult

Vi kan hjälpa dig med Microsoft Excel
* Vill du ha hjälp med utveckling i Excel
* Behöver du automatisera Excel
* Vill du ha hjälp att skriva programkod(VBA) i Excel
* Hjälp med databas och Excel

Vi är ett nätverk av experter på Excel, VBA och Access med olika spetskompetenser och alla har jobbat mellan 10-30 år som utvecklare, lärare och/eller konsulter.